Obestämda trådformiga alger

Artgruppen kräver vanligen mikroskop för att kunna identifieras
  • Trådformig alg

Inom flera av alggrupper finns det arter som växer i trådar. Hos en del är trådarna ogrenade (t.ex. hos några arter av kiselalger, cyanobakterier och konjugater), hos andra kan grenarna vara mer eller mindre förgrenade (t.ex. vissa grönalger). Även bland gruppen rödalger finns det trådformiga arter i sötvatten. Trådformiga alger kan ibland vara svåra att bestämma till grupp, särskilt om man inte har mikroskoputrustning.  Om de trådformiga algerna inte går att bestämma till taxonomisk grupp vid analysen av Virtue-skivor kan de därför bokföras och rapporteras som obestämda trådformiga alger.