Ögonflagellater (Euglenophyceae)

Artgruppen kräver vanligen mikroskop för att kunna identifieras
  • Euglena

Ögonflagellaterna är encelliga, de har ofta en ögonfläck och de har flageller med vars hjälp de kan röra sig. Vissa arter är egentligen ett mellanting mellan växt och djur eftersom de både har klorofyll, och därmed förmåga till fotosyntes, samtidigt som de kan livnära sig på bakterier och organiska ämnen i vattnet. Ögonflagellater, t.ex. släktet Euglena, brukar vara vanligast i näringsrika miljöer med höga halter av organiska föroreningar. De förekommer även i anslutning till sedimentytor och då och då i låga tätheter på Virtue-rack.