Rundmaskar (Nematoda)

Artgruppen kräver vanligen stereolupp för att kunna identifieras
  • Rundmask (Nematod)

Nematoder är små maskar, många arter är mindre än en millimeter. De har en långsträckt och cylindrisk kropp med jämnt avsmalnande ändar. Nematoder finns i väldigt många olika miljöer på land och i vatten och artrikedomen är mycket stor. Många arter är parasiter men det finns också många som är frilevande, beroende på art kan de då vara predatorer som äter andra smådjur, växtätare som lever på olika typer av alger eller högre växter, eller också lever de på dött organiskt material och bakterier. Sötvattenslevande arter är vanligen knutna till ytor i vattnet. Nematoder påträffas ofta krypande bland den mikroskopiska påväxten på Virtue-rack.