Snäckor (Gastropoda )

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel
  • Stor snytesnäcka (Bithynia tentaculata) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Stor snytesnäcka (Bithynia tentaculata) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Skivsnäcka (Anisus contortus) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Snäcka

Sötvattenslevande snäckor andas antigen med gälar eller med lungor. Nästan alla svenska gälandande snäckor har en skalplatta som de kan stänga igen skalöppningen med efter att de dragit in hela kroppen i skalet. De lungandande arterna saknar detta skal och de har inte heller några gälar. Huvuddelen av sin syreförsörjning sköter de genom att hämta luft från vattenytan. De kan dock klara sig länge under ytan, åtminstone om vattnet är väl syresatt. De lungandande svenska arterna är alla hermafroditer medan de flesta andra har separata hanar och honor. Snäckor kan kolonisera Virtue-rack men chansen att de ska göra det ökar om racket hängs ut nära strand, i vegetation, eller nära andra föremål i vattnet. Om snäckor koloniserar kan de ha en påtaglig negativ effekt på mängden mikroskopisk påväxt på skivorna, t.ex. kiselalger och trådformiga alger.