Sötvattenskvalster (Hydracarina)

Artgruppen kräver vanligen stereolupp för att kunna identifieras
  • Sötvattenskvalster
  • Sötvattenskvalster (Diplodontus despiciens) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Sötvattenskvalster (Diplodontus despiciens, färgvariant) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Sötvattenskvalster (Unionicola crassipes) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016

Vattenkvalstren är en artrik grupp av spindeldjur med en unik livscykel. Under det första skedet i livet är de parasiter som suger kroppsvätska från värddjur, t.ex. större vattenlevande insekter. Senare byter de nisch och börjar livnära sig som predatorer på andra små organismer i vattnet samtidigt som de byter till ett frilevande liv. Vissa arter är livliga och aktiva simmare men många påträffas också i anslutning till ytor och sediment. Som könsmogna individer kan de ha anmärkningsvärt specialiserade parningsritualer och en del arter har uppseendeväckande färgteckningar med markanta inslag av röda eller gula färger.