Svampdjur (Porifera)

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel

Svampdjuren är en grupp mycket primitiva flercelliga djur som egentligen saknar vävnader och organ. De har t.ex. ingen mun, ingen mage eller matsmältningskanal och inget nervsystem. Istället är de uppbyggda av två lager celler runt en central hålighet. Det finns även hål av olika storlek igenom cellagren. Vatten cirkulerar in och ut ur den centrala håligheten. Vattencirkulationen åstadkoms genom cilierörelser hos celler i det inre cellagret och med vattnet transporteras de födopartiklar som svampdjuret lever av. Svampdjur är framför allt vanliga i havet men det finns även några enstaka arter i svenska sjöar och vattendrag. Där förekommer de framför allt i klart vatten med låga kalciumhalter. Några svampdjursarter har en trevlig funktion genom att de erbjuder skydd för andra djur. Det finns t.ex. ett släkte av s.k. svampsländor (släktet Sisyra) vars larver lever på eller i svampdjur.