Svidknott (Ceratopogonidae)

Artgruppen kräver vanligen stereolupp för att kunna identifieras
  • Svidknott, larv. Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Svidknott, larv. Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Svidknottlarv

Svidknott är som vuxna de blodsugande små insekter som kan vara mycket irriterande under svenska sommarkvällar genom sina svidande bett och sitt stora antal. Svidknottens larver utvecklas i vattenmiljöer. Det finns många arter av svidknott, en del har larver som utvecklas i fuktig jord, en del i rinnande vatten och en del i sjöar och mindre vattensamlingar. Larverna är vanligen mycket smala och långsträckta, upp till ca 4 mm. De är så långsmala att man vid första anblicken lätt tar miste och tar dem för att vara någon typ av mask. Om man tittar närmare ser man dock att de har ett tydligt huvud, som ibland dock kan vara väldigt litet. Svidknottslarverna simmar gärna aktivt omkring i vattnet med hjälp av vågformiga kroppsrörelser. En del arter äter alger och påväxt och kan påträffas på Virtue-rack.