Virvelmaskar (Turbellaria)

Artgruppen kräver vanligen stereolupp för att kunna identifieras
  • Dalyella viridis
  • Dendrocoelum lacteum
  • Polycelis nigra-tenuis

Virvelmaskarna skapar småskaliga vattenrörelser, dvs. turbulens, i vattnet med hjälp av de cilier som täcker delar av deras kroppsyta. Turbulensen är till för att dels förbättra syretillförseln, dels hjälpa till vid förflyttningen. Virvelmaskar förflyttar sig glidande över underlaget och de producerar ett slem som smörjer den yta de rör sig över, ungefär som sniglar.  Virvelmaskar kan vara svåra att bestämma till art men några storvuxna sötvattenslevande arter kan kännas igen på färgen eller på arrangemanget av ögon i framändan. De flesta är bruna eller svarta och några är transparanta. Det finns även en mjölkvit art, Dendrocoelum lacteum, som är rovdjur på vattengråsuggor. En annan art, Dalyella viridis, har ibland symbiotiska alger, och är då grön. Virvelmaskar kan ibland påträffas i stort antal under stenar, på vattenväxter och i sediment och ibland även på Virtue-skivor.