Ny, utökad upplaga av boken Havets djur och växter

uppdaterad: 2023-03-26

Ny, utökad upplaga av boken Havets djur och växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya 2:a upplagan har utökats med ett kapitel som bland annat beskriver hur havsströmmar, vågor och språngskikt uppstår samt hur man mäter temperatur, salthalt, syrehalt, näringsämnen, primärproduktion m.m. Samtliga artnamn, både svenska och vetenskapliga, har uppdaterats.

Havets djur och växter beskriver över 700 djur och alger och växter i havs- och kustområdena från sydligaste Nordsjön till Ålands hav. Boken tar upp de vanligare större djuren, algerna och växterna ned till ca 20 m djup. Arterna beskrivs och visas med naturtrogna teckningar och många undervattensfotografier visar arterna i sina naturliga miljöer. Boken beskriver också havet som livsmiljö och berättar om djurens och växternas levnadssätt och olika typer av provtagning.

Havets djur och växter vänder sig till alla med intresse för livet i våra hav och är en rik källa till den kunskap som behövs för att skydda och bevara dessa för framtiden.

Boken är skriven av marinbiologerna Marianne Køie och Aase Kristiansen, båda knutna till Köpenhamns Universitet. Boken är den enda aktuella på svenska som beskriver både djur och växter i havet. Översättning av Ulf Svedberg (tidigare upplaga) och bearbetning av Björn Källström och Mikael Olsson.
Författare till det nya kapitlet om vattenmätning är Stefan Bydén, Anne-Marie Larsson och Mikael Olsson, f.d. lärare på Göteborgs universitet.

Layout, innehåll, bilder mm

Exempelsidor ur nya kapitlet om vattenmätning
• Strategi
• Provtagning
• Analysmetoder
• Strömmar
• Vågor
• Tidvatten
• Salthalt
• Konduktivitet
• Havsvattnets sammansättning
• Havsvatten i olika lager
• Siktdjup
• Ljus
• Temperatur
• Syrgas
• Biokemisk syrgasförbruknin
• Kol
• Kväve
• Fosfor
• pH
• Kolsyrasystemet
• Biologiska analyser
• Provfiske
• Bakterier

Boken kan beställas i Mareld medias webbutik för 390 kr inkl frakt.
Registrerade VIRTUE-deltagare får 10% rabatt
- ange VIRTUE i samband med beställningen.

Skolor kan få mängdrabatt - kontakta Mareld media.
Boken kan också köpas i bokhandeln.