Rapportens namn: 

Biologisk mångfald rack 1 ovansida 3

Plats: 
Ystads marina
Sverige
Datum: 
2019-05-13 till 2020-10-07
Dagar: 
513
Våtvikt: 
154.00 g
Temperatur: 
13.00 C˚
Salthalt: 
1.00 ‰
Djup: 
80.00 cm
Antal virtueskivor: 
1

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker
Märlkräfta (Amphipoda) 20 Helt säker
Havstulpaner 70 30 Helt säker
Musslor (Bivalvia) 45 Helt säker

Bilder