Rapportens namn: 

Biologisk mångfald rack 1 undersida 2

Plats: 
Ystads marina
Sverige
Datum: 
2019-05-13 till 2020-10-07
Dagar: 
513
Våtvikt: 
219.00 g
Temperatur: 
13.00 C˚
Salthalt: 
10.00 ‰
Djup: 
80.00 cm
Antal virtueskivor: 
1

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker
Bakborstig rovborstmask (Hediste diversicolor) Helt säker
Märlkräfta (Amphipoda) 60 Helt säker
Havstulpaner 100 20 Helt säker
Musslor (Bivalvia) 140 Helt säker

Bilder