Analysera dina VIRTUE-data

uppdaterad: 2019-12-29

Det är din tur att bestämma den biologiska mångfalden i ett område som intresserar dig. Du kommer att använda det du har lärt dig om artrikedom och andra mått på biologisk mångfald.

 

1. Det första steget är att välja ett studieområde.

Till exempel kan du undersöka den biologiska mångfalden hos:

  • Biofilmsbildande organismer i en närbelägen bäck, å elller havsvik
  • Växtarter på skolgårdar eller i en botanisk trädgård.
  • Mikroorganismer i vatten, jord eller luftprover.
  • Ditt eget forskningsprojekt (använd din fantasi).
2. Identifiera och räkna antalet olika objekt.

Kom ihåg att de underliggande antagandena är:

  • Kategorierna är välkända.
  • Alla kategorier är på olika sätt olika.
  • Använd ett mått på artens betydelse.
  • Samhället som studeras är väl definierad.
En utförligare förklaring och diskussion av begreppet Biodiversitet kan du läsa om här.