Artbestämning

uppdaterad: 2018-12-28

Artgrupperna är indelade i saltvattens- respektive sötvattensmiljöer.
Här presenteras de vanligast förekommande artgrupperna i text och bild, för att du lättare ska kunna identifiera vilka växter och djur som växer på skivorna.
Inom respektive grupp visas bilder på några av de vanligaste arterna.

Kortare artbestämningsstöd med bilder finns också på sidan "Lägg till rapport", där du skriver in dina observationer.