Beräkna biodiversitet

uppdaterad: 2019-12-29

I den här aktiviteten kommer du att få öva på beräkning av artrikedom och andra mått på biodiversitet som diskuterats i dokumentet Uppskatta biodiversiteten på en VIRTUE-skiva.

Kort repetition av olika mått på biodiversitet:

 • Artrikedom (Species richness, S) är ett mått på antalet arter i ett samhälle (t.ex. en VIRTUE-skiva)
 • Pi - antalet för en given art dividerat med det totala antalet observerade organismer. När du beräknar sannolikheten för varje art, använd procent med decimaler (t.ex., använd 0.25 - inte 25% eller 1/4). 
 • Simpsons index: D = sum (Pi2
 • Simpsons diversitetsindex: 1 - D 
 • Simpsons reciprokt index: 1/D 
 • Shannon-Wiener index: H = -sum (Pilog[Pi])
 • (Även om du kan använda vilken bas du vill, är naturliga logaritmen den som vanligtvis används).
 • Jämnhet: E = H/log(S)

Uppgifter

Artrikedom & Simpsons index:

 • Tre arter
 • Sex arter

Artrikedom & Shannon-Wiener index:

 • Tre arter
 • Sex arter