Byggsatser till VIRTUE-rack

uppdaterad: 2021-06-22

Om du som VIRTUE-deltagare och lärare i Sverige vill hänga ut egna VIRTUE-rack så kontakta oss på virtue@gmbl.se.
 

Tidigare gymnasiearbeten om/med VIRTUE.

När sätter man ut ett VIRTUE-rack?
Man kan sätta ut VIRTUE-racken när som helst, men mest lämpligt är under våren, april eller maj, och sedan låter dem sitta kvar tills september. Sätter man ut racken under hösten, sker mycket liten påväxt fram till april-maj (beror på var i landet undersökningen görs).