FAQ

uppdaterad: 2021-10-20

Här har vi sammanställt svar på några vanliga frågor om VIRTUE

Kostar det något att vara med i VIRTUE?
Nej, skolprojektet VIRTUE är gratis. Vi levererar även byggsatser till VIRTUE-rack till (registerade) lärare utan kostnad.
Elever kan också delta i VIRTUE genom egna projekt, t.ex. gymnasiearbeten.

När kan man sätta ut skivorna?
Det går att sätta ut skivorna när som helst, men mest lämpligt är under våren. Vi föreslår att ni sätter ut racken under april eller maj, och sedan låter dem sitta kvar tills september.
Läs mer under Ett år med VIRTUE och Sätta ut och ta upp racken

Hur lång tid tar det innan man kan se någon påväxt?
Det beror på när ni satt ut racken. Under perioden juni – september finns det gott om larver i vattnet.
Tillväxten är snabb – ni kan upptäcka förändringar av påväxten varje vecka.
Under vinterhalvåret sker mycket liten nypåväxt av större organismer i havet.
Under denna tid får man i stället mest bakterier och kiselalger.
8 video om biofilmer producerade för VIRTUE
Läs mer i skriften Vad är det som växer på skivan?

Hur länge kan man ha ett VIRTUE-rack i vattnet?
Du kan ha racken i vattnet i ett år eller till och med flera år, men vanligtvis vill man undersöka organismerna med samma klass/grupp elever som placerat ut racken. Placera ut dem tidigt på våren och ta upp dem i början av hösten - om du befinner dig i ett tempererat område. Om platsen ligger i en varmare region kan du förvänta dig påväxt året runt.

Hur beställer jag material till ett VIRTUE-rack?
Först måste du vara registrerad, vilket du kan göra här
När du är inloggad, kan du välja Beställ virtuerack.

Kan man ha VIRTUE-racken ute även under vintern?
Javisst, de nya VIRTUE-skivorna är kraftigare och tål även drivis!
Om man vill ha racken ute under vintermånaderna, är det säkrast att byta ut repet mot 2 mm rostfri wire + wirelås.
Båtaffärer har sådant. Läs mer på VIRTUEs tipssida.

Varför är det nödvändigt med "dubbla skivor"?
Med ett par skivor på varje racknivå, den ena uppåt och den andra nedåt, får du två olika miljöer. En skiva med mer (sol)ljus och mer sediment och den skiva som vetter nedåt får mindre ljus och mindre sediment. Du kan förvänta dig en skillnad i mängden individer för varje art eller till och med antalet arter. Det blir också mer praktiskt för undersökningar i labbet. Om du har påväxtorganismer på båda sidorna av en skiva, skulle det vara svårt att placera den under ett stereoskop för att räkna organismerna. Men om du har båda sidor på separata skivor, blir det enklare att observera och räkna.

Finns det några rekommenderade standardavstånd mellan VIRTUE-rack?
Vi har inte rekommenderat något standardavstånd mellan racken, men vi rekommenderar minst 70 cm, så att de inte kommer i kontakt med varandra när det går höga vågor eller är en stark ström.

Vilken typ av plast är VIRTUE-skivorna gjorda av? Finns det några miljöproblem med material som används?
Skivorna vi använder inom VIRTUE-projektet är gjorda av PET-G (polyetylentereftalatglykol). PET-G är en termoplastisk polyester som har betydande kemisk beständighet, hållbarhet och mycket bra formbarhet för tillverkning. PET-G kan inte lösas i vatten. I allmänhet är PETG en livsmedelssäker plast som vanligtvis används för livsmedelsbehållare och flaskor för flytande drycker. Precis som akryl och många andra termoplaster är PETG helt återvinningsbart.
Du kan använda vilket material som helst som du vill testa på. Ett billigare material är 120 mm petriskålar av plast, men inte så hållbara. (I USA är VIRTUE-skivorna gjorda av akrylplast) 

Jag vill använda VIRTUE i sjöar - finns det stöd för det? 
Ja, det finns både artbestämningshjälp och möjlighet att rapportera observationer i limniska miljöer.

Finns VIRTUE i andra länder?
Ja, VIRTUE har nu deltagare i 42 länder. 

Varför heter projektet VIRTUE?
VIRTUE är en akronym: Virtual University Education, och startade 1997 som ett forsknings- och undervisningsprojekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
I projektet deltog universiteten i Bergen, Göteborg och Maryland (USA). Syftet var att i samverkan skapa ett virtuellt universitet genom att bl. a. använda ny kommunikationsteknik. Detta projektet avslutades 2002.