Filmer om VIRTUE

uppdaterad: 2021-06-02

Informationsfilmer

Korta videofilmer om biofilmer och biodiversitet

Photo and Microscopy for VIRTUE projects (det finns också en svensktextad version)

Inspirationsfilmer

Påväxtorganismer på VIRTUE-skivor, Kristineberg 2019-09-08

Gå på djupet med VIRTUE (8 min)
En inspirationsfilm för lärare om VIRTUE-projektet (Filmen visar yngre elever som arbetar med VIRTUE)  Gå på djupet >>

Gå på djupet med VIRTUE - kortversion (2 min)
Textad kortversion av inspirationsfilmen. Gå på djupet-kortversion>>

Go deep down with VIRTUE!>> (A short video introduction to VIRTUE)

Gymnasieelever möter forskare (7 min)
Film från projektet Gymnasieelever möter forskare vid havet som genomfördes under september 2015. Gymnasieelever möter forskare>>

Att förstå det vi ser (38 min)
En inspirationsfilm för lärare med bildlärare Rebecka Graf Nordström om hur bildämnet kan användas som en del i naturvetenskaplig undervisning och förståelse. Att förstå det vi ser >>

Bland blågyltor och sjöpungar (3 min)
Så här kan det se ut några meter under ett VIRTUE-rack. Bland blågyltor och sjöpungar >>

Instruktionsfilmer

Korta instruktionsfilmer om hur man rapporterar sina fynd till VIRTUEs databas, tar bilder i mikroskop mm.
Dessa filmer har engelskt tal med svenska (valbara) undertexter.

Filmer om VIRTUE och videoproduktion, om video som verktyg för lärande i naturvetenskapliga ämnen. 

VIRTUE-baserade elevprojekt som videofilmer

Filmer producerade av gymnasieelever i Sverige, Tyskland och Spanien 2019-2020
Titta gärna på våra instruktionsfilmer om hur du själva kan skapa videofilmer om ditt VIRTUE-projekt!

Filmer och bildspel med marin påväxt på virtueskivor

Påväxtorganismer på VIRTUE-skivor, Kristineberg 2019-09-08 (I samband med lärarkursen HT 2019)

Mikroskopvideo av påväxt på virtueskivor 2015 (7 min)
Filmad under projektet "Gymnasieeelver möter forskare" i september 2015. Elevversion som är tänkt att användas i klassrummet. Mikroskopvideo 2015 - elever

Mikroskopvideo av påväxt på VIRTUE-skivor 2015 (7 min)
Filmad under projektet "Gymnasieeelver möter forskare" i september 2015. Lärarversion med "facit" där varje art anges.
Mikroskopvideo 2015- lärare

Påväxt på ett VIRTUE-rack. Getterön september 2013 (3 min)
Djur i och runt virtuerack. Getterön september 2013>>

Ett VIRTUE-rack filmat under ytan. Torekov augusti 2013, brygga 11 (1 min)
Djur i och runt virtuerack. VIRTUE-rack Torekov>>

Ett VIRTUErack filmat under ytan. Torekov augusti 2013, brygga 10 (1,30 min)
Djur i och runt virtuerack. VIRTUErack Torekov>>

Djur på VIRTUE-skivor 2011 (1 min)
Bildspel. Djur på virtueskivor 2011>>

Djur på VIRTUE-skivor 2011 (8 min)
En film om djur på VIRTUE-rack. Djur på virtueskivor 2011>>

Ett VIRTUE-rack filmat under ytan. Torekov 2011 (2 min)
En undervattensfilm av påväxt på ett "VIRTUErack". Ett virtuerack filmat under ytan>>

Bildspel med marina arter på VIRTUE-skivor (4 min)
Stillbilder fotograferade i mikroskop på marina arter funna på VIRTUE-skivor. Bildspel med marina arter på VIRTUE-skivor>>

Bildspel med elevteckningar

Skolklassers teckningar av djur på VIRTUE-skivor
Teckningar av (yngre) skolelever som deltagit i VIRTUEs aktivitet på Sjöfartsmuseet under Vetenskapsfestivalen. Elevteckningar av påväxt>>