Hjälp med artbestämning

uppdaterad: 2019-10-12

Behöver du hjälp med att identifiera organismerna på VIRTUE-skivorna?
Du hittar bestämningshjälp under "Artbestämning". 

Nu finns också stöd för identifiering och rapportering av sötvattensorganismer (ännu bara på svenska).
I handboken Smådjur i sjö och å  (2019) finns mer bestämningshjälp.

Mer bestämningshjälp för marina arter finns i Vattenkikaren och i handboken Djur och växter i havet (2018)