Kalkylator för beräkning av biodiversitet

uppdaterad: 2020-09-01

Vilka biodiversitetsmått vill du ha beräknade?

Ordlista över biodiversitetsmätningar

  • Artrikedom - Antalet funna olika arter i en specifik miljö.
  • Biodiversitet - Antalet funna olika arter av organismer i en specifik miljö.
  • Jämnhet (E) - Ett mått på mängden av olika arter i ett samhälle.
  • Shannon-Weiner index (H) - Detta diversitetsmått kommer från informationsteorin och mäter den obseverade ordningen (eller oordningen) i ett specifikt system. I ekologiska studier karaktäriseras denna ordning av antalet individer av varje observerad art på samma plats (t.ex. biofilm på en VIRTUE-skiva).
  • Simpsons index (D) - Sannolikheten att två slumpvis valda indvider i ett samhälle hör till samma kategori (t.ex. arter).
  • Simpsons diversitetsindex (1 - D) - Sannolikheten att två slumpvis valda indvider i ett samhälle hör till olika kategorier (t.ex. arter).
  • Simpsons reciproka index (1/D) - Antalet lika vanliga kategorier (t.ex arter) som kommer att generera det observerade Simpsons indexet.

Kalkylatorn är skapad av Maryland Sea Grant, en VIRTUE-s partner.