Kom igång med VIRTUE

uppdaterad: 2020-07-25

Börja med att registrera dig (om du inte redan gjort det).
Välj "Skapa  nytt konto".
Ange gärna flera olika kontaktuppgifter.

Nu kan du börja rapportera till VIRTUE!

Hur man skapar en VIRTUE-rapport


 • Välj "Lägg till rapport".
  Börja med att skriva in ett klargörande, kort namn på rapporten och gärna ett "id-nummer", så att man lätt kan skilja mellan olika rapporter, Exempel: “Aspholmen_Brygga 6_Rack 5_disk 2”
 • Om rapporten är en del av ett Projekt (läs mer om VIRTUE-projekt nedan) som redan har definierats i databasen, välj det projektet. Alternativt skapar du ett nytt projekt (Exempel: "Naturprojekt_2019_Ängskolan_Västerås") och väljer det för din rapport.
  Man måste inte skapa ett projekt eller länka en rapport till ett projekt - det kan du göra senare.
   

 • Välj Plats för VIRTUE-racket (välj från en lista eller skapa en ny plats). Observera att platsen för racket måste skapas samtidigt med att rapporten skapas.
 • Välj Startdatum.
 • Ange ett beräknat datum när racket/skivorna tas upp. Observera att alla rapporter som är äldre än 300 dagar utan några observationer, kommer att raderas, om inte det beräknade datumet uppdaterats.
 • Djup (= avstånd från ytan till den översta skivan, i centimeter) skall mätas vid utplaceringen, Salthalt och Temperatur kan gärna mätas flera gånger under växtsäsongen och anges då som ett medelvärde. Våtvikt (biomassan) bestäms efter att skivorna tagits upp,
 • Senare skall rapporten uppdateras med observationer av artgrupper/arter, eventuella bilder, kommentarer mm - och ett slutdatum - alltså när observationerna gjordes.
 • Komplettering av en rapport med artobservationer mm gör du genom att öppna den aktuella rapporten. Du hittar alla dina rapporter och projekt under fliken Mina sidor.
 • Välj Observationer och klicka på +tecknet, så får du fram en "rullgardinsmeny" med VIRTUEs artgrupper.
  Du kan också välja alternativet enstaka art.
 • Komplettera gärna rapporten med bilder på skivorna eller närbilder på olika arter.
 • En VIRTUE-skiva har arean 111 kvadratcentimeter. Om dina skivor har en annan area eller form, ange detta i kommentarfältet.
 • Elever kan, om de är registrerade, själva rapportera sina fynd.
 • Man kan också rapportera i ett pappersformulär och senare lägga in informationen i VIRTUEs databas. Det finns också ett förenklat rapportformulär för utskrift.

4 korta videofilmer som visar hur man skapar och ändrar en rapport i VIRTUEs databas
Videofilmerna visar de engelska menyerna, med svenska undertexter. De svenska menyerna har samma layout, struktur och funktion.
Du kan välja undertexter med CC-symbolen och språk med kugghjulet: 


Del 1, Hur man skapar en rapport

  
Del 2, Hur man skapar en rapport

Del 3, Hur man skapar en rapport

Hur man ändrar och kompletterar en rapport

 

Skapa ett projekt

Om du vill, kan du också skapa ett projekt. Ett projekt är "samlingsboxen" för dina (och dina elevers) rapporter.
Ett projekt kan till exempel vara en klass eller ett enskilt elevprojekt. I projektet anger du också vilken skola ni kommer ifrån och en kort beskrivning av projektet och dess deltagare.

Du behöver bara skapa projekt en gång (om du bara vill använda dig av ett projekt för alla rapporter). Du kan förstås också skapa flera projekt.

Du kan låta dina elever koppla sina rapporter till ditt projekt.

Du kan också bjuda in kolleger att delta i dina projekt och fråga om du kan få ansluta dig till någon annans projekt.
Du hittar andra rapportörer och projektägare under Observationer i huvudmenyn ett kontaktformulär för att kontakta andra deltagare (om dessa godkänt att bli kontaktade).

Du kan också skapa en projektdagbok i vilken ni kan berätta allt ifrån vilket väder det var när ni placerade ut racken till vilka slutsatser ni drog av resultaten.

Till ett inlägg i dagboken går det också att ladda upp bilder. Var dock noga med att bara lägga upp egna bilder! Tänk också på att det kan krävas tillstånd från målsman om eleverna på bilden är under 18 år. VIRTUE tar inget ansvar för bilder som laddats upp i strid mot eventuella sådana lokala bestämmelser.