Korta videofilmer om biofilmer och biodiversitet

uppdaterad: 2020-11-10

Du kan använda dessa korta filmer i dina lektioner för att introducera några ekologiska principer för dina elever.

Filmerna producerades för projektet VIRTUE-s MOOC (Massive Open Online Course) våren 2020.
De är också, tillsammans med allt annat kursmaterial, tillgängligt på VIRTUEs Online course.
Tips: Du kan ändra uppspelningshastigheten och undertexterna till svenska genom att använda YouTubes verktyg:

Upptäck också VIRTUEs kalkylator för att beräkna biodiversitet.

Hur bildas en biofilm på en VIRTUE-skiva?

Vad är fytoplankton?

Varför är fytoplankton viktiga?

Vad är zooplankton?

Varifrån kommer de?

Funktionell komplimentaritet, Del 1

Funktionell komplimentaritet, Del 2

Funktionell redundans