Länkar

uppdaterad: 2022-06-09

Bioscience Explained  - Bioscience Explained är en webbtidskrift för biovetenskap. Tidskriftens främsta målgrupp är lärare som undervisar barn och ungdomar i naturvetenskapliga ämnen.

Blåmusslan är ett marinpedagogiskt center i Göteborg.

Båtmiljö.se - Havstulpanprojektet Ett projekt för öka medvetenheten hos allmänheten och få fler att använda alternativa metoder för att hålla båtbotten ren (gäller Östersjön)

Citizen Science and Agenda 2030. Sea and Society Talk, Dick Kasperowski (YouTube 2020)

The European Marine Science Educator Association (EMSEA) is an international non-profit organisation committed to boost ocean literacy in Europe. EMSEA provides a platform for ocean education in the different European regional seas.

EU4Ocean Platform The EU4Ocean Platform will be a focal point for organizations and initiatives to connect, collaborate and mobilize efforts on ocean literacy. 

Exemplary Practices in Marine Science Education: A Resource for Practitioners and Researchers. Ett av kapitlen handlar om VIRTUE och Biofilms and Biodiversity.

Havet.nu  - Havet.nu är en naturlig startpunkt för alla som vill veta något om havet, havsforskning eller havsmiljöarbete. Resursen Livet i havet är en digital fälthandbok med ca 450 marina arter i text och bild. Finns också som app till iPhone och Android

Havsmiljöinstitutet - Havsmiljöinstitutet är ett nationellt centrum med uppdrag från regeringen att ge en samlad bild av miljötillståndet i havet.

Havs- och vattenmyndigheten är den nationella myndighet som har hand om den nationella förvaltningen av havs- och sötvattensmiljöer, miljöövervakning, EU-förhandlingar och andra internationella uppgifter.

Livet i havet är en digital fälthandbok med ca 450 marina arter i text och bild. Finns också som app till iPhone och Android.

Marint Kunskapcenter i Malmö bedriver verksamhet inom marin pedagogik och marin utveckling.

Network of European Blue Schools The Network of European Blue Schools is an initiative of EU4Ocean, the European Ocean Coalition that connects diverse organisations, projects and people contributing to ocean literacy and the sustainable management of the ocean

Nya arter Ett skolprojekt om främmande/nya arter i Västra Götalands län

Valar.se - Valar beskriver valar och valobservationer längs Sveriges kuster

Vattenmyndigheterna  - har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

Vattenkikaren - I Vattenkikaren finner du tips om studier och försök, samt fakta om organismer och fenomen i havet. Många artbeskrivningar med bilder.