Litteratur

uppdaterad: 2023-02-21

Byden, S., Larsson, A-M., Olsson, M. Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten (2003). Göteborgs universitet. Institutionen för miljövetenskap och kulturvård. ISBN 91 88376 22 2 (Slutsåld, Kostnadsfri pdf-version - stor fil!)

Havstulpanprojektet på västkusten 2012. En studie om påväxtdynamik i norra Bohuslän under båtsäsongen 2012. Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2013:2

Den lille groeboken (Steen-Hansen Aquaculture), som också finns  på engelska, spanska och grekiska, turkiska för olika regioner. Kan beställas gratis på The Little Book on Fouling.

Fauville, G., Payne, D.L., Marrero, M.E., Lantz-Andersson, A., Crouch, F. (Eds.). Exemplary Practices in Marine Science Education. A Resource for Practitioners and Researchers.
Springer 2018. ISBN 978-3-319-90778-9
First international book on marine science education and ocean literacy. This edited volume is the premier book dedicated exclusively to marine science education and improving ocean literacy, aiming to showcase exemplary practices in marine science education and educational research in this field on a global scale. It informs, inspires, and provides an intellectual forum for practitioners and researchers in this particular context. Subject areas include sections on marine science education in formal, informal and community settings.

Köie, Marianne och Kristiansen, Aase. Havets djur och växter. Andra, reviderade och utökade upplagan. Mareld media 2022. Här beskrivs och avbildas ca 700 arter och grundläggande marin ekologi. Ett nytt kapitel om analys och mätning av vatten, som bygger på boken Mäta vatten.

Lennmark, I. Kusthav. (2008). Stockholm: Svenska Sportdykarförbundet. (Slut på förlaget)

Lennmark, I. Sjö & Å. (1993). Uppsala.

Lennmark, I. Innanhav: en bok om djur och växter i brackvatten. (2010). Björklinge. Finns också som gratis pdf på www.lennmark.se

Malmberg, Klas: Livet under ytan - en marin artguide. Waterglobe Productions 2013. Boken är uppbyggd med många bilder och lite text så att det skall vara lätt att bläddra och hitta de arter du sett under ytan.

Moen, F.E. Djurliv i havet. En guide till norra Europas marina fauna. Norstedts 2010. Här presenteras närmare 700 arter och över 1 200 fotografier visar djuren i deras naturliga miljö. .

Mårtensson, L. Marin påväxt - en svårlöst problem (länk till pdf). Bioscience Explained nr 2.

Olsen, L-E; Soneson, J; Bente Vita Pedersen. Smådjur i sjö och å. Gyldendal 2019. Med 500 beskrivna arter är detta den mest omfattande boken på svenska i Ämnet. Illustrerad med 800 bilder. 

Olsson, M. & Gotensparre, S. Vad är det som växer på skivan? En introduktion till VIRTUE (länk till pdf). Göteborgs universitet. Juni 2019.

UNESCO. Ocean Literacy for All. A Toolkit. (pdf, free download). IOC Manuals and Guides, 80. UNESCO 2017.
ISBN 978-92-3-100249-6
A Ocean Literacy Toolkit - Webinars for Teachers 
This edited volume is the premier book dedicated exclusively to marine science education and improving ocean literacy, aiming to showcase exemplary practices in marine science education and educational research in this field on a global scale. It informs, inspires, and provides an intellectual forum for practitioners and researchers in this particular context. Subject areas include sections on marine science education in formal, informal and community settings.

Westermark, A., Rockström, A. Lilla havsboken. Följ med på en sagolik resa, i bild och ord, för stora och små. Annika Rockström Bilder och Berättelser, 2003.

Växter & djur i Östersjön. En fälthandbok. Östersjöcentrum och Stockholms universitet 2015.