Nedladdningsbara undervisningsdokument

uppdaterad: 2020-09-10

Syftet med VIRTUEs undervisningsresurser är att ge lärare material för att  kunna genomföra projekt med elever som använder VIRTUE-skivor i olika vattenmiljöer under en bestämd tidsperiod.

1. Artindentifieringsplanscherna (A4) kan användas som hjälpmedel för att identifiera påväxtorganismer (i marina miljöer) som växer på skivorna. De organismer som visas och beskrivs på planscherna är representenater för de organismgrupper som är relativt vanliga i södra Östersjön och västkusten. 
2. Kvantifiering och analys av  påväxt på VIRTUE-skivor ger praktiska tips om hur man analyserar påväxten kvantitativt och vad man ska göra med data som samlats in, och som kan användas för beräkning av biologisk mångfald.
3. Kalkylunderlag och protokoll kan användas som de är eller de kan fungera som mallar för att designa egna protokoll som passar dina behov.
4. Exempel på elevprojekt är beskrivningar av projekt som har genomförts inom ramen för Erasmus+ projektet VIRTUE-s i partnersskolorna. Du kan få inspiration från dessa projekt för att designa din egna projekt.
5. Spel är roliga sätt att introducera ett ämne för elever eller för att återknyta till resultat som erhållits i ett experiment. Kortspelen kan spelas före, under eller efter ett projekt, eller bara spela dem för att ha kul!

Dessa läromedel är dokument som ska hämtas som pdf och skrivas ut.