Om Erasmus+ och VIRTUE-s

uppdaterad: 2021-11-26

VIRTUE fick EU-finansiering med 310 224 euro genom programmet Erasmus+ Strategic Partnership School för att utveckla och internationalisera den marina delen av VIRTUE. Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.
Läs mer om utvärderingen av projektet, som fick betyget 91 av 100.

Projektet fick namnet VIRTUE-s och partners var:
GEOMAR i Kiel, Tyskland
SUBMON i Barcelona, ​​Spanien
University of Maryland, Center for Environmental Science i Baltimore, USA
Högskolan Väst, Sverige
Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet (samordnare).
Tre högskolor deltog också som partner, representerade i Sverige av Öckerö Seglande Gymnasieskola, i Tyskland av Hebbelschule i Kiel och i Spanien Daina Isard i Barcelona.

VIRTUE-s skapade och genomförde gemensamma aktiviteter (mellan elever från tre olika länder, som arbetar med havsrelaterade ämnen), t.ex. videokonferenser, samverkande medieproduktioner, online-baserade verktyg för att beräkna biodiversitet mm.
På webbplatsen finns digital basinformation om identifiering av marina arter och verktyg för att registrera fynd, ladda upp bilder och blogga om skolprojekten etc. 

Uppnåelse av relevanta och högkvalitativa färdigheter och kompetenser:
VIRTUE-s kommer att utveckla den befintliga plattformen VIRTUEDATA med modeller som bygger på projektbaserad vetenskap. VIRTUE-s ska integrera fältarbete i undervisningen och ge eleverna möjlighet att studera aktuella forskningsfrågor och genom att utforma experiment för att studera påväxt (biofouling). Detta ger eleverna ett stort antal forskningsfrågor att arbeta med genom experimentell design och ny bildteknik, tillsammans med traditionell mikroskopi och grundläggande ekologi. Samarbete, kommunikation, kritiskt tänkande och kreativitet kommer alla att spela en viktig roll i projektet. Dessutom erbjuder det elever möjlighet att delta i internationella samverkan med elever i andra länder. Detta leder till att eleverna förbättrar sin interkulturella medvetenhet, personliga utveckling och tvärkulturella färdigheter och ger dem möjligheter att diskutera globala miljöproblem (t.ex. biologisk mångfald, klimatförändringar, havsföroreningar, framtida / överlevnad av oceanerna).

VIRTUE-s syftar till att ge eleverna kompetens och kompetens inte bara inom naturvetenskap och matematik utan också för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden.
◾Genom den hypotesbaserade metoden för VIRTUE-s lär eleverna problemlösning, en oumbärlig egenskap för att klara de dagliga utmaningar de kommer att möta i framtida karriärer.
  
◾Kritiskt tänkande är ett av de kompetenser som eleverna kommer att utveckla med VIRTUE-metodiken: 
     -  Har vi tillräckligt många replikat?
     - Är den valda metodiken den rätta för att få svar på våra frågor?
     - Representerar våra resultat vad som verkligen händer i ekosystemet?
Detta är några av de frågor som eleverna kan ställas inför, vilket kräver att de tänker analytiskt.
  
◾Att arbeta i team utvecklar sociala kompetenser hos eleverna. Detta kommer att göra dem medvetna om sina egna såväl som deras klasskamraters betydelse för att genomföra ett projektarbete.
  
◾Genom att kommunicera och rapportera om sina projekt till andra elever kommer att öva och förbättra sin språk- och kommunikationsförmåga, och utvidga sina horisonter att lära sig samarbete och dela idéer med elever i andra europeiska länder.
  
◾Utbildningsfunktionerna för lärare i VIRTUE-s kommer att stimulera till mer samarbete mellan lärare som tillhör olika fakulteter, skolor och länder, uppmuntra dem att samarbeta och lära av varandra.
  
◾VIRTUE-s starka betoning på "hand-on"-aktiviteter och experiment är en stark kontrast till traditionellt lärande via läroböcker.Undervisning i ett "klassrum i naturen" ger en speciell motivation för att anta de innovativa metoder som VIRTUE-s erbjuder.

Projektet har sex "Outcomes":

O1. Undervisningspaket
O2. Fortbildningskurser för lärare
O3. Massive Open Online Course (MOOC)
O4. Video - pedagogiska kommunikationsverktyg
O5. IT-verktyg för att beräkna biologisk mångfald
O6. VIRTUEDATA - utveckling av webbplatsen