Om VIRTUE

uppdaterad: 2022-09-22

SYFTE

 • Möjliggör ett kontext- och projektbaserat lärande
 • Ökar nyfikenheten - eleverna kan lösa problem och ställa frågor
 • Skapar mer kreativitet i klassrummet
 • Introducerar ekologisk fältdesign och vetenskapliga metoder
 • Informerar eleverna om lokal och global vattenkvalitet
 • Främjar lärarsamarbete mellan olika ämnen
 • Uppfyller svenska läroplaner

ARBETSGÅNG

 • Utsättning av skivor i akvatiska ekosystem
 • Analys av påväxtorganismer med hjälp av webbaserat pedagogiskt stöd
 • Dela resultat med andra elever via VIRTUE’s databas

DE FÖRSTA STEGEN

 • Registrera dig för att bli medlem i VIRTUE
 • Ta del av VIRTUEs resurser

VIRTUE är ett skolprojekt som syftar till att stimulera intresset för naturvetenskap hos elever och studenter men bidrar också till fortbildning av lärare. Skolprojektet kan anpassas till olika åldrar och mognadsgrad. De yngre barnen är fascinerade av vad de ser och aktiviteten kan väcka intresse för livet under ytan. Äldre elever och studenter kan använda VIRTUE inom flera ämnen, som biologi, matematik, miljökunskap och fysik. VIRTUE lämpar sig även väl som tematiskt gymnasiearbete - här kan du ta del av tidigare gymnasiearbeten på VIRTUE-temat.

VIRTUE i Sverige har utvecklats genom ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg. Fr.o.m. 2021 drivs VIRTUE av Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium i samverkan med Göteborgs universitet.

Konceptet är enkelt: Ett antal runda, CD-liknande plastskivor monteras på rack och placeras ut i olika vattenmiljöer och årstider.

Genom att se vad som växer på skivorna och registrera observationerna i VIRTUEs databas, får eleverna ett underlag för jämförelse och diskussioner av resultaten. VIRTUE ger stora möjligheter till ett undersökande arbetssätt, att genomföra experiment och mätningar i fält och i klassrummet eller laboratoriet och att tolka och skriva rapporter om resultaten.

Alla skolor kan dela sina resultat med andra i VIRTUEs databas och kartfunktion. Det går också att rapportera observationer på ett pappersformulär.

VIRTUE är enkelt, kostar inget att vara med i och alla kan vara med!

Bli bostadsbyggare - testa VIRTUE!

VIRTUE är mycket mer än bara ett naturvetenskapligt skolprojekt. Det kanske är ett sätt att bli byggmästare? Projektledaren Mikael Olsson förklarar:

"Många unga letar efter en egen bostad – någonstans där man kan få känna sig som hemma. Men det är inte bara unga människor som letar, det gör också många djur och växter i våra hav och sjöar. De letar efter en yta, helst strandnära. Men de lediga ytorna är få och en ung bostadssökande är inte ensam – konkurrensen är stenhård.

Låt elever i skolan bli byggmästare och hyresvärdar, som kan erbjuda gratis boende i små men välplanerade femvåningshus till många hemlösa i hav och sjöar.  Eleverna studerar och beskriver sedan vem som flyttar in, när inflyttningen sker, hur de bor, vilka som kanske blir inneboende och mycket mer." 

Förslag på frågeställningar i VIRTUE

Introduktionsfolder om VIRTUE (pdf)

Gå på djupet med VIRTUE! (En kort videointroduktion till VIRTUE med en mellanstadieklass. Även textad, ca 3 min.)