Om webbplatsen

uppdaterad: 2021-10-20

Webbplatsens innehåll, pedagogik och struktur var en gemensam produktion 2017-2020 av följande partners:
Göteborgs universitet, GEOMAR, SUBMON, Högskolan Väst och University of Maryland Center for Environmental Science med stöd av Erasmus+, Europeiska Unionen.

Lärare och elever på partnerskolorna Öckerö Seglande Gymnsieskola (Sverige), Daina Isard (Spanien) och Hebbelschule (Tyskland) medverkade i utformningen, och har testat och utvärderat pedagogik och funktionalitet.

Innehållsproducenter har varit Joachim Dengg (GEOMAR), Sally Dengg (GEOMAR), Tecla Maggioni (SUBMON), Dennis Augustsson (Högskolan Väst), Adam Frederick (UMCES), Susan Gotensparre (UGOT) and Mikael Olsson (UGOT).
Webbplatsens design och teknik har tagits fram av Sven Ängermark (Monoclick).

Fr.o.m. 2021 är Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium ansvarig för VIRTUE och denna webbplats.
 


Europeiska kommissionens stöd för denna webbplats utgör inte ett godkännande av innehållet, vilket endast återspeglar respektive partners åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i denna.