Plancher för artidentfiering

uppdaterad: 2020-09-11

Planscherna laddas ner som pdf i A4 och kan lamineras, så att de också kan användas i fält och i labbet.
På planscherna med QR-koder kan eleverna skanna koderna med sina mobiltelefoner till arter/artgrupper på webbplatsen Livet i Havet, där de kan hitta mer information om organismerna på planscherna.

Välj och ladda ner den typ av plansch som passar bäst för dina ändamål.

Utöver dessa planscher, finns också funktionen Artbestämning med bilder och beskrivningar för de artgrupper som finns i VIRTUEs rapportsystem.