Rapporter och projektarbeten om/med VIRTUE

uppdaterad: 2023-08-02

Gymnasieelever som skrivit projekt/gymnasiearbeten om/med VIRTUE

Om du har skrivit ett gymnasiearbete med VIRTUE-inslag, vill vi gärna publicera det här. Skicka arbetet till oss.

Virtuerack, hur påverkar färgen tillväxten på plattorna? Carl Lemminge, Ängelholms gymnasieskola (2020)

Cayennepepparfärg - den nya båtbottenfärgen? Johanna Gunnarsson, Iris Rodal & Emilia Gustavsen, Hvitfeldtska Gymnasiet (2018)

VIRTUE - PROJEKT. Ett gymnasiearbete med inriktning på marinbiologi och limnologi. Moa Gillberg, Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg (2017)

Marine Biodiversity. Emmelie Gustavsson, Hvitfeldska gymnasiet, Göteborg (2010)
Emmelie medverkade i Utställningen Unga Forskare 2010, och var ett av projekten som gick vidare till den nationella tävlingen. Väl där gick Emmelie till final och fick stipendium till EU-Contest år 2010 i Lissabon.

VIRTUE Projektarbete. En jämförelse med virtue-metoden mellan sjöarna Bottensjön, Vättern, Örlen och i havet på västkusten Joel Forsmoo och Daniel Östberg. Fågelviksgymnasiet, Tibro (2008)

VIRTUE av Sara Johnsson och Mathilda Waltersson Fågelviksgymnasiet, Tibro (2006)

VIRTUE, sötvattensprojekt. Linda Almström, Hannah Karlsson och Pernilla Svensson. Fågelviksgymnasiet, Tibro (2005)

Lärare som skrivit projektarbeten inom VIRTUE-kursen LBIO08 Naturvetenskap i skolan (7,5 hp)

2019
Finns det någon skillnad på påväxt mellan stillastående vatten och vatten i rörelse?
- planering för genomförande av projektarbete med särskoleelever år 9.
 Sara Lindström och Robert Stahre

Hur ser den biologiska mångfalden i Östersjön ut i hamnen respektive till havs? Leonor Lavröd Sologuren

Projekt Vatten. År F-3 på "I Ur Och Skur". Liselott Johansson

Vill vi bada i Hjortsjön? Hur man kan använda VIRTUE som en röd tråd genom ekologiundervisningen för
högstadiet och gymnasiet
 Anna Lilja

2018
Virtue-metodiken för högstadiet på vattentemat. Andersson, Bideby, Bremer och Drejby.

Vad växer på skivan. Marinbiologi Förslag på gymnasiearbete. S. Hagerling. 

Att använda VIRTUE inom Sjöscouterna. H. Lindqvist.

Arbete med Virtue i Östersjön, på gymnasiet. Holmström, Perskull och Åberg.
 

2015
VIRTUE som betygsunderlag i åk 6. Progression av arbetet med VIRTUE i under två års tid. Katarina Bergström

VIRTUE med fördjupning om eutrofiering. Kristin Nilsson

Från sött till salt. Lena Molander

Bottenfärger. Patrik Nilsson

VIRTUE – Naturvetenskap i Skolan. Susanne Ström

 

2014
Projektet VIRTUE, Katrinebergsskolan. Eva Finn Andersson

Marin skrovpåväxt – ett besvärligt miljöproblem. Kjell R Johansson

 

2013
VIRTUE-kursen HT 2013. Eric Bengtsson

VIRTUE – Naturvetenskap i skolan. (Ytterbyskolan) Johanna Blom

VIRTUE – Naturvetenskap i skolan. (Naturbruksgymnasium)  Sissel Ericsson

Effekten av kväve på biologisk mångfald. Martin Granbom

VIRTUE, marina och limniska miljöer. Emma Schwartzmayer
 

Examensarbeten på Lärarprogrammet 
Att förstå det vi ser. En studie om estetiska lärprocesser. Anna-Ida Wallin, 2013

 

Projekt skapade av VIRTUE
Skolprojektet Gymnasieelever möter forskare vid havet (2015) (Slutredovisning)
   Populärversion