Saltvattensarter

uppdaterad: 2023-01-06

Här kan du få hjälp med att identfiera de vanligast förekommande artgrupperna som kan förekomma på virtueskivorna. Inom respektive grupp visas bilder på någon eller några av de vanligaste arterna. Kortare artbestämningsstöd med bilder finns också på sidan "Lägg till rapport", där du skriver in dina observationer. 

Det finns också bestämningsplanscher i pdf-format för utskrift i A4 med bilder och korta beskrivningar för de vanligaste artgrupperna på VIRTUE-skivor,
baserat på arternas funktion:

Det finns också taxonomiska bildplanscher för utskrift för grupperna

Har du hittat en specifik art som du vill rapportera? Fyll i så fall i detta i fritextfältet som du hittar längst ner i rapportformuläret. Ange helst vetenskapligt namn, så blir jämförelse med andra rapporter säkrare.
Du kan också bifoga bilder till din rapport.

Du kan också rapportera och söka efter observationer i Artportalen och iNaturalist, båda finns på svenska. 

För marina arter har Göteborgs universitetet
skapat Vattenkikaren. I Vattenkikaren kan du
få mer hjälp med artbestämning och läsa om
många fler djur och växter i havet,
om havets ekosystem och mycket mer.

 

 

Livet i havet är en bestämningsresurs och fälthandbok för marina arter, om växter och djur i svenska havsmiljöer. 
Livet i havet finns också som app för Android och iPhone/iPad.


2022 reviderad och utökad upplaga av boken Havets djur och växter beskriver 700 marina arter i text och bilder.
Nu också med ett kapitel om att mäta vatten, som t ex salthalt, strömmar, siktdjup mm.
Boken kan köpas i Mareld medias webshop för 390 kr (skolor får rabatt) och finns också i bokhandeln.