Samarbetspartners och finansiärer

uppdaterad: 2021-06-02

VIRTUE är ett skolprojekt som sedan våren 2021 drivs av Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium. VIRTUE har utvecklats av Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.
Under åren 2017 – 2020 bedrevs ett omfattande utvecklingsarbete genom projektet VIRTUE-s, medfinansierat av Erasmus+, Europeiska Unionen. Läs mer här om projektet.