Sätt ut och ta upp racken

uppdaterad: 2020-09-29

Innan du börjar

Ha en frågeställning klar innan ni börjar. Vad är det som ska undersökas? Vill ni bara studera djur- och växtlivet på en viss plats, eller göra en mer komplicerad undersökning med jämförelser av olika miljöer? Och hur ska försöket utföras för att vi ska få svar på våra frågor? Se förslag på fler frågeställningar

Sätta ut rack

Rack kan placeras i sötvatten, brackvatten eller havsvatten.  De bör vara lättåtkomliga för eleverna och sätts med fördel vid bryggor, kajer, pirar eller likande.
Bästa tiden att placera racken i vattnet är under våren. Låt dem hänga kvar till hösten. (Lämplig tidpunkt varierar mellan södra och norra Sverige).
Under vinterhalvåret sker mycket liten nyrekrytering av djur och växter på skivorna.

Ta gärna reda på platsens koordinater med hjälp av GPS, eftersom det är information som ni senare ska rapportera in i databasen.
En kort video som visar lämpliga platser i en småbåtshamn
Du kan välja undertexter med CC-symbolen och språk med kugghjulet: 

 

Värdfamilj

Ligger skolan en bit ifrån en lämplig sjö eller kuststräcka? Gör som några andra skolor vi fått tips om, nämligen använd en värdfamilj. Familjen (kanske en elevs familj) som bor nära en brygga vid havet eller en sjö, åtar sig att sätta ut och ta upp VIRTUE-racken.

Tänk på vattenstånd

Sätt racken på en plats som inte är alltför utsatt för vind och vågor. Tänk också på att vattenståndet kan variera kraftigt utmed västkusten. Placera racken så att de inte stör båttrafiken.
Racket ska förses med någon form av vikt i den undre delen. Översta skivan bör placeras 50 cm under vattenytan. Tänk på att använda ett tillräckligt långt rep om detta är fäst vid en fast brygga.

Låt omgivningen få veta vad ni gör

Ta gärna kontakt med båtplatsägare/fiskare/hamnkapten och berätta om försöket och om vad som hänger från bryggorna etc för att undvika eventuella konflikter. Märk racken på en plastskylt (medföljer vår byggsats) med kontaktinformation mm.

Dags att ta upp racken

Om ni bara vill studera vad som finns på skivorna vid olika tidpunkter på året, kan alla skivor tas upp samtidigt. Vill man istället följa artsammansättningens förändring över tiden, tar man upp några skivor och låter andra hänga kvar.
Viss typ av data är bra att samla in på plats, som till exempel strömförhållanden, salthalt och temperatur. Men glöm inte att ta med vattenprover tillbaks till klassrummet, så att ni kan mäta halten av näringsämnen som fosfor och kväve för att kunna förstå varför vissa arter trivs och andra inte. (Litteraturtips: Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten, se litteraturlistan)

En kort video som visar hur racket ser ut i vattnet och upptagen på bryggan:
Du kan välja undertexter med CC-symbolen och språk med kugghjulet: 

Transportera skivorna till klassrummet

Skivorna kan transporteras från provplatsen till laboratoriet i plastlådor med tättslutande lock, som till exempel tomma glasslådor. Fyll på med vatten från provområdet. Transportera i kylväska och förvara i kylskåp.
Om undersökningen inte sker omedelbart, så ta med vatten från provområdet och byt vattnet i burkarna med skivorna. Glöm inte heller att öppna locken när ni kommer tillbaks till klassrummet.

Alternativ transportmetod

Vi har med mycket gott resultat numera valt att transportera VIRTUE-skivor med påväxt längre sträckor/tid i förslutna, kraftiga plastpåsar med fuktighetsbevarande, blött tidningspapper. Lämpliga sådana påsar kan köpas i akvarieaffärer för några kr/styck. Luften inne i påsarna får därmed 100% luftfuktighet och djuren klarar sig därmed bra med denna syretillförsel. Förslut påsarna med ett bunt- eller gummiband. Förvaras påsarna kallt, förbättras överlevnadstiden. Använd en kylväska för transporten. Placera distansrören mellan skivorna, så minimeras risken att djuren kläms ihop. Vi har fått fullständig överlevnad under mer än ett dygn om påsarna förvarats kallt.