Sötvattensarter

uppdaterad: 2020-02-20

Ephemera danica

Bestämningsstöd för sötvattensarter 

Här presenteras 30 av de vanligast förekommande artgrupperna på VIRTUE-skivor i text och bild, för att du lättare ska kunna identifiera vilka växter och djur som växer på skivorna.
Inom respektive grupp visas bilder några av vanligaste arterna. Kortare artbestämningsstöd med bilder finns också på sidan "Lägg till rapport", där du skriver in dina observationer. 

Har du hittat någon annan artgrupp eller en specifik art som du vill rapportera?
Fyll i så fall i detta i fritextfältet som du hittar längst ner i rapportformuläret. Ange helst vetenskapligt namn, så blir jämförelse med andra rapporter säkrare.
Du kan också bifoga bilder till din rapport.

För att kunna registrera sötvattensarter i VIRTUEs databas, behöver du välja "Jag rapporterar från sötvatten" i din profil (eventuellt ändra din profil till "Jag rapporterar från sötvatten").
Ett alternativ är att använda VIRTUEs rapportformulär  på papper för sötvattensarter (pdf för utskrift) - och senare rapportera i databasen för att kunna dela data med andra.

Artbeskrivningarna har skrivits av universitetslektor Jan-Erik Svensson, Högskolan i Borås. De svartvita teckningarna är utförda av Calle Bergil, Melica miljökonsulter.
Färgteckningarna är utförda av Bente Vita Pedersen eller Jakob Sunesen (vuxna djur), återgivna från boken "Smådjur i sjö och å", Gyldendal, 2019.
Ekonomiskt stöd från Sydvatten och Hasselbladstiftelsen har möjliggjort denna satsning.

"Smådjur i sjö och å", Gyldendal, 2019