Två olika elevprojekt

uppdaterad: 2020-11-10

Successionförsök

Detta är ett förslag till lektionsplan för hur man kan genomföra ett större VIRTUE-projekt. Den består av metodik, analys av påväxt på VIRTUE-skivor, beräkningar av biologisk mångfald, diagram över hur man presenterar resultat och diskussion av resultat.

Elevens arbetsblad

Lärarhandledning 

Denna zipfil (14 Mb)

innehåller elevens arbetsblad, lärarhandledning, bild av procentuell täckningsgrad, två foton av de VIRTUE-skivor som användes i detta försök och tre tabeller. 
 

Jämförelse mellan olika platser med VIRTUE-rack

Detta undervisningspaket har utformats för att användas som en guide för att kunna genomföra jämförelsestudier av olika VIRTUE-rack och ett försök att standardisera metoden för att göra jämförelserna meningsfulla.