Undervisningsresurser

uppdaterad: 2020-10-12

På dessa sidor finns anvisningar om hur man bygger ett VIRTUE-rack, hur och var man placerar ut VIRTUE-racken, undersöker påväxten, registrerar sina observationer och mycket mer.
Det finns också många nedladdninsgbara undervisningsresurser för dig som lärare för att kunna genomföra dina VIRTUE-projekt med dina elever på olika sätt och bygga på din egen kunskap.
Du hittar också många videofilmer med instruktioner, fakta mm.