Videoproduktion som verktyg för lärande

uppdaterad: 2020-09-06

VIRTUE-s och videoproduktion

Att arbeta med video i vetenskapliga experiment är ett bra sätt att både lära sig ämnet och dela sin kunskap. Det kan hjälpa dina elever att reflektera över den vetenskapliga processen och presentera sina resultat på ett effektivt sätt. Genom att planera de olika bilder och ljud de behöver till sin film, planerar och reflekterar de även över den vetenskapliga metoden och experimentet.

Att göra film kring vetenskapliga ämnen i skolan behöver inte vara dyrt och komplicerat. Idag kan mobiltelefoner och Ipads användas som både filmkamera och redigeringsverktyg. Du har förmodligen redan de resurser som krävs för att komma igång! Vill du göra en bra film kring ett VIRTUE-projekt eller experiment krävs en grundläggande förståelse och kunskaper kring filmen som språk; Hur du använder bilder ljud och redigering för att skapa en effektiv kommunikation.

Här finns ett häfte som ger en god grund för att använda videoproduktion i ditt klassrum:

Ladda ner häftet här!

Till häftet finns även fem videofilmer som ger dig praktiska tips inför arbetet. (Videofilmerna har undertexter på 5 språk)