VIRTUEs historia

uppdaterad: 2021-10-20

VIRTUE, VIRTual University Education, startades 1997. VIRTUE var ett forsknings- och undervisningsprojekt, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. I projektet deltog universiteten i Bergen (Norge), Göteborg och Maryland (USA). Syftet var att genom samverkan skapa ett virtuellt universitet genom att använda ny kommunikationsteknik. Forskningsprojektet avslutades 2002 men undervisningsdelen fortsatte att utvecklas och drevs fram till 2016 av Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, i samarbete med Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg sedan 2011. Från 2016 var Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet huvudman för VIRTUE.
Från och med 2021 är Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium huvudman för VIRTUE, med Institutionen för biologi och miljövetenskap som partner.

2014 fick VIRTUE 346 000 kr av Formas för att få forskare och gymnasieelever att samarbeta om biologisk mångfald i havet.

2014 fick VIRTUE 500 000 kr av Hasselbladsstiftelsen för att vidareutveckla VIRTUE till ett internationellt projekt  och utvidga stödet till att även omfatta sötvattensmiljöer. Denna satsning utgör grunden för VIRTUE-s.  

2017 beviljades VIRTUE 3 miljoner kr av EU-programmet Erasmus+ för att utvidga och utveckla VIRTUE till EU-projektet VIRTUE-s i samarbete med partners i Spanien, USA, Tyskland och Sverige. Detta projekt avslutades i augusti 2020.  

2017 Genom ekonomiskt stöd från Hasselbladsstiftelsen och Sydvatten AB kunde VIRTUE utvidgas med stöd för artbestämning och inrapportering av sötvattensarter.

2021 I oktober 2021 har VIRTUE deltagare från 42 länder