Musslor (Bivalvia)

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel
  • Hjärtmussla (ca 10 mm) och små blåmusslor. (Hjärtmusslor återfinns vanligtvis på och i sandbottnar)
  • Hjärtmussla (Cerastoderma edule) Ur Havets djur och växter, Gyldendals 2018
  • Blåmusslor på virtueskiva
  • Musslor på virtuerack
  • Blåmussla med foten utsträckt
  • Japanskt jätteostron (Crassostrea gigas)

Musslor tillhör gruppen blötdjur. De har ett tvådelat kalkskal som omsluter och skyddar deras kropp.  Skalhalvorna är förenade på ryggsidan och kan öppnas och stängas med hjälp av en muskel.

För att få tillräckligt med syre har musslor gälar. Foten används hos flera arter för att förflyttning sig – musslan kan alltså långsamt krypa omkring. Hos andra arter är den böjd och i detta fall kan djuret kasta sig fram genom fotens rörelser. Det finns också arter där foten är förkrympt eller saknas, till exempel hos ostron.

Hos några får arter finns punktformiga ögon. Hos bland annat blåmusslan finns en körtel i foten som kan bilda hornartade trådar, byssus, som gör att musslan kan fästa sig vid föremål i vattnet – till exempel en virtueplatta!

Musslor är filtrerare – den suger in vatten, som efter att ”maten” filtrerats ut skickas ut. En blåmussla kan pumpa ut upp till 8 liter vatten i timmen!

De flesta musslor har ett frilevande larvstadium och ett fastsittande vuxenstadium. Födan består mest av plankton, som sugs in. Till exempel kan en vuxen blåmussla pumpa in upp till 9 liter vatten i timmen! Larven har, liksom hos snäckor, ett segel besatt med cilier, som tjänstgör som rörelseorgan. Som vuxna djur sitter de huvudsakligen fast på klippor, stenar eller på havsbotten. Vissa arter kan förflytta sig genom att blixtsnabbt pressa ihop skalen varvid vattnet i musslan trycks ut i en stråle som ger en reaktionskraft.

Här kan du se en film på simmande kammusslor: www.youtube.com/sjofartakvariet#p/u/6/My9jGU0S3-o

Mer information om musslor i Vattenkikaren
Blåmusslor

Sandmusslor

Hjärtmusslor