Name of the report: 

9B - Grupp 1 - Nimo

Place: 
Albysjön
Sweden
Date: 
2015-05-31 to 2015-09-03
Days: 
95
Wet weight: 
0.00 g
Temperature: 
16.00 C˚
Salinity: 
0.00 ‰
Depth: 
100.00 cm
Virtue discs: 
10
Comments: 

På min skiva hitta jag inte så många arter som jag trodde. Det mesta var bara smuts eller oidentifierade arter. Jag hitta flera alger, flera vattenloppor samt en del mörk planarie ägg. Jag är lite besviken för jag vill verkligen se lite fler arter som t ex larver, snäckor och insekter.

Observations

Species Quantity Coverage Are you sure
Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 3 70 Totally confident

Images